Milieuschade

Aantasting van het milieu op uw eigen terrein of op het terrein van een derde kan financieel grote problemen opleveren. Belangrijk is om uw risico's op dit gebied goed in kaart te brengen. Preventieve maatregelen en een verzekering kunnen in zo'n situatie de continuïteit van uw bedrijf waarborgen.

De Milieuschade Rubrieken dekking biedt dekking voor de saneringskosten van bodem en/of oppervlakte- en grondwater als er sprake is van een verontreiniging daarvan. Bij een verontreiniging wordt niet onderzocht of de veroorzaker aansprakelijk is. De verontreiniging dient op het terrein van de verzekerde te zijn ontstaan.
De Milieuschade Bij-derden-dekking biedt dekking voor de saneringskosten van bodem en/of oppervlakte- engrondwater als er sprake is van een verontreiniging daarvan. Bij een verontreiniging wordt niet onderzocht of de veroorzaker aansprakelijk is. De Bij-derden-polis is uitsluitend van kracht voor werkzaamheden bij derden, waarvan op het moment van aanvang van de werkzaamheden de beoogde werktermijn korter duurt dan 12 maanden.

Het milieuschade risico in de schilders- en onderhoudsbranche is een belangrijk risico en verdient een goed advies. Schilder Zeker Plan is op dit gebied uw adviseur bij uitstek en kan helpen de juiste keuzen hierin te maken.

Contact

Benieuwd wat Schilder Zeker Plan voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085 - 48 90 488 of vul het contactformulier in. Contact

Onze verzekeringen