Waar bestaat uw Alles-in-1 Verzekeringspakket uit?

Eén pakket verzekeringen tegen één vaste premie

Uw pakket bestaat uit de volgende verzekeringen:
- aansprakelijkheid
- rechtsbijstand
- inventaris/goederen (incl. elektronica)
- eigen vervoer


Brandgevaarlijke en spuitwerkzaamheden

Het afbranden van verf is standaard meeverzekerd. Spuitwerkzaamheden kunnen tegen een geringe meerpremie worden meeverzekerd.


Aansprakelijkheid

- U bent verzekerd voor schade aan zaken of personen waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld.
- U bent niet verzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid; u heeft immers geen personeel.
- Als u hulpkrachten inhuurt, zoals andere zelfstandigen, bent u wel verzekerd voor de eventuele schade die zij veroorzaken.
- U bent verzekerd voor € 2.500.000,- per aanspraak (maximaal € 5.000.000,- per jaar) en heeft een eigen risico van € 250,- per aanspraak. Bij schade door brand of ontploffing geldt een eigen risico van € 500,- per aanspraak.


Rechtsbijstand

- U bent verzekerd van professionele ondersteuning bij juridische conflicten.
- Ook als er een confl ict dreigt of u juridisch advies nodig heeft, bijvoorbeeld over leveringsvoorwaarden of een contract.
- Er is geen dekking voor arbeidsconflicten met personeel; u heeft immers geen personeel.
- De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand.
- Er is geen maximum verzekerd bedrag.
- Wel geldt er een franchise. Het conflict moet om een financieel belang van minimaal € 450,- gaan. Anders is er geen dekking.

Extra!
Inclusief incassobijstand, dus geen zorgen over niet of te laat betalende klanten.
Gratis telefonische adviesservice van SRK Rechtsbijstand.


Inventaris/Goederen (inclusief elektronica)

- U bent verzekerd voor schade aan inventaris, gereedschap en goederen door brand, storm, blikseminslag, inbraak of waterschade. Ook als u een werkplaats aan huis heeft!
- U bent verzekerd voor € 20.000,- en er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Extra!
Alle elektronica, zoals computers en laptops, is meeverzekerd tot € 5.000,-.


Eigen vervoer

U bent verzekerd voor schade aan uw gereedschap of goederen tijdens het vervoer of verblijf in uw (bestel)auto.
- U bent verzekerd voor € 2.500,-. Het eigen risico is afhankelijk van de beveiliging van uw auto.
- Ook bij diefstal van gereedschap of goederen uit uw (bestel)auto.
- Schade die ontstaat tijdens het laden of lossen is ook meeverzekerd.

Extra! 24/7 dekking: gereedschap dat 's nachts achterblijft in de (bestel)auto is ook tegen diefstal verzekerd.


Afsluiten of advies

Kortom, een compleet pakket tegen een vaste, lage premie. Vul het aanvraagformulier in of download het formulier. Heeft u meer vragen? Bel dan met Schilder Zeker Plan (085-4890488) en wij regelen het snel voor uw. Wilt u ook advies of berekeningen voor uw andere verzekeringen, dan kunt u dit aangeven.