Betalingsachterstand

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet betaal? Voorkom een betalingsachterstand

Het kan gebeuren dat u een premie (tijdelijk) niet kunt betalen, bijvoorbeeld door een daling van uw inkomen, een onverwachte grote kostenpost of een scheiding. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met ons of met uw adviseur. Samen zoeken we naar een oplossing, zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling. Hoe langer u wacht, hoe moeilijker het wordt om een regeling te treffen. Voorziet u (betalings)problemen? Laat het ons zo snel mogelijk weten. Zo houdt u grip op uw financiële situatie en voorkomt u dat uw betalingsachterstand verder oploopt.

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet betaal? Voorkom een betalingsachterstandBETALEN (dag 0)
U heeft 30 dagen de tijd om de premie te betalen.

HERINNERING (dag 16)
U ontvangt van ons een herinnering. U heeft nu nog 14 dagen om te betalen. Niet vergeten, vanaf dag 30 vervalt uw dekking.
Lukt het niet om uw premie te betalen? Neem dan direct contact op met ons. Wij kijken samen met u hoe we kunnen helpen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling.

NIET MEER VERZEKERD (dag 30)
U ontvangt van ons een aanmaning. De dekking van uw verzekering vervalt wegens wanbetaling.
Vanaf dit moment bent u niet meer verzekerd - ook niet als u achteraf alsnog betaalt. De betalingsverplichting blijft van kracht, ook als de dekking van uw verzekering vervalt wegens wanbetaling. Betaalt u direct? Dan bent u vanaf de volgende dag weer verzekerd.

OVERDRACHT AAN VERZEKERAAR (dag 58)
Wij hebben uw vordering inmiddels overgedragen aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar neemt de incasso van ons over en zal hiervoor een incassobureau en indien nodig een deurwaarder inschakelen. Hieraan zullen kosten verbonden zijn.

UITLEG EN EXTRA INFORMATIE

Betalingstraject
- Alles wat wij doen om de premie te ontvangen.

Premie
- Het bedrag dat u aan ons betaalt voor uw verzekering.

Dekking
- Datgene waarvoor u verzekerd bent.

Dekking vervallen
- Is de dekking vervallen? Dan bent u niet meer verzekerd. Dat betekent dat u geen recht meer hebt op een vergoeding bij schade.

Registratie CIS
Betaalt u de premie niet en beëindigen wij daarom uw verzekering? Dan melden we u aan bij de stichting Centraal Informatie Systeem (CIS): een databank voor de verzekeringswereld. Wanneer uw gegevens hier zijn opgenomen, kan het later lastiger (en duurder) zijn om u weer te verzekeren.

Incassokosten
Als wij de vordering overdragen aan het incassobureau, dan kunnen er incassokosten van toepassing zijn. Wij houden ons hierbij aan de wettelijke regels die gelden voor incassokosten.

Contact

Benieuwd wat Schilder Zeker Plan voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085 - 48 90 488 of vul het contactformulier in. Contact

Onze verzekeringen