WIA / WGA

De invoering van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) als opvolger van de WAO heeft zowel gevolgen voor u als werkgever als voor uw werknemers en heeft tot zeer veel vragen en onduidelijkheid geleid.

Allereerst hebt u als werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden voor een deel van de WIA-uitkeringen, de zogenaamde WGA-uitkeringen voor de eerste tien jaar. Het financiële risico voor deze uitkeringen ligt dan niet bij de gebruikelijke uitvoerder UWV, maar bij u als werkgever. U kunt dit risico afdekken door hiervoor een WGA-eigenrisicodragenverzekering af te sluiten. Dit kan voordeel opleveren t.o.v. de verplichte verzekering van UWV.

Maar, meerdere facetten zijn bij de keuze "wel of geen eigenrisicodrager worden" van belang. Er moet vooral worden gekeken naar lopende ziektegevallen en reeds in de WIA ingestroomde werknemers. Maar ook de administratieve handelingen en de verantwoordelijkheid voor de re-integratie dienen hierbij betrokken te worden. Schilder Zeker Plan heeft veel kennis van en ervaring met de WIA / WGA en de te maken keuze wel of geen eigen risicodrager voor de WGA te worden. Wij beoordelen hierbij alle onderdelen die voor deze keuze relevant zijn zodat u achteraf niet voor verassingen komt te staan.

Werknemers kunnen daarnaast in de WIA te maken krijgen met een aanzienlijke inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid. Via een zogenaamde WIA/WGA-aanvullingsverzekering of WIA/WGA-gatverzekering kan deze soms sterke inkomensachteruitgang gedeeltelijk worden opgevangen. Veel werkgevers in de schilders- en onderhoudssector bieden inmiddels een dergelijke verzekering aan hun personeel aan.
Schilder Zeker Plan is door haar kennis van en ervaring met de WIA/WGA dé adviseur voor schilders- en onderhoudsbedrijven ten aanzien van WIA/WGA-aanvullingen. Schilder Zeker Plan kan via presentaties de WIA-wetgeving en oplossingen voor inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid aan uw personeel toelichten. Op deze wijze wordt het aanbieden van een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde ruim onder de aandacht van uw werknemers gebracht.

Schilder Zeker Plan heeft speciaal voor bedrijven binnen de schilders- en onderhoudssector voor zowel de WGA-eigenrisicodragenverzekeringen als WIA/WGA-gat en - aanvullingsverzekeringen zeer concurrerende tarieven bedongen.

Contact

Benieuwd wat Schilder Zeker Plan voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085 - 48 90 488 of vul het contactformulier in. Contact

Onze verzekeringen