Dienstenwijzer incl. beloningsbeleid

INFORMATIE OVER ONZE DIENSTVERLENING
Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze dienstenwijzer leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

NAAM EN ADRES

Onze gegevens luiden:

FMA SchilderZekerPlan B.V.
Visseringlaan 16
2288 ER Rijswijk (ZH)
Postbus 841
3300 AV Rijswijk (ZH)
Tel: 085-4890488
E-mail: info@schilderzekerplan.nl

REGISTRATIE AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12050586.
Op grond van deze vergunning mogen wij de volgende activiteiten verrichten
- Adviseren en bemiddelen in particuliere schadeverzekeringen
- Adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen
- Adviseren en bemiddelen in inkomensverzekeringen
- Adviseren en bemiddelen in zorgverzekeringen
- Adviseren en bemiddelen in vermogensopbouwende producten
- Adviseren en bemiddelen in spaarrekeningen


AARD VAN ONZE DIENSTVERLENING
Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico's.
2. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product en/of verzekering u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
3. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product en/of verzekering.
4. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico's.
5. Wij kunnen u een compleet advies geven over een financieel product en/of verzekering en begeleiden bij het afsluiten van een passende oplossing, waarbij onze dienstverlening bij een financieel product in principe stopt op het moment dat het betreffende product is afgesloten. Voor verzekeringen geldt in principe een doorlopende dienstverlening.
6. Wij kunnen het volledig beheer van financiële producten en/of verzekeringen voor u verzorgen: advies, afsluiten en begeleiding na het tot stand komen van een product. Bij het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een mogelijk tussentijds advies tot aanpassing van het afgesloten product, of aan het in behandeling nemen van een schade.

KLACHTEN OVER DE UITVOERING VAN ONZE DIENSTVERLENING
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257 - 2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 333 8 999, website: www.kifid.nl
Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.014807.

ADVIESVRIJ
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten of verzekeringen van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.

GEEN ZEGGENSCHAP
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

SELECTIE VAN AANBIEDERS
Periodiek of per zaak, afhankelijk van het product, maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij samen een aantal voorkeursmaatschappijen en met serviceproviders (een soort inkooporganisatie). Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

ONZE BELONING
Voor levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen, betalingsbeschermers en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten van onze werkzaamheden voor het advies en de bemiddeling van deze producten daarom rechtstreeks bij u in rekening. De kosten kunnen gebaseerd zijn op een met u overeengekomen uurtarief of een vast bedrag. Dit wordt van tevoren met u afgesproken. Voor algemene informatie over deze kosten verwijzen wij u naar onze diverse dienstverleningsdocumenten, die we u voorafgaand aan een opdracht verstrekken.
Voor het beheer van bovengenoemde producten maken wij, als u daarin bent geïnteresseerd, aparte afspraken met u over werkzaamheden en kosten. Dat gebeurt op basis van een uurtarief of in een abonnementsvorm.
Voor schadeverzekeringen en kredieten worden de kosten van onze werkzaamheden in principe wel gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie. Op uw verzoek wordt de hoogte van die provisie aan u kenbaar gemaakt.

BELONING EIGEN MEDEWERKERS
Op basis van de Wft dienen wij het beloningsbeleid voor onze eigen medewwerkers schriftelijk vast te leggen. Tevens dienen wij dit beloningsbeleid te publiceren.
Hieronder volgt het beloningsbeleid voor de werknemers van Schilder Zeker Plan.

Schilder Zeker Plan stelt tegenover de werkzaamheden die haar medewerkers verrichten een vast maandsalaris vermeerderd met vakantiegeld (8%) en een vaste eindejaarsuitkering (3%).
Schilder Zeker Plan keert aan haar medewerkers geen provisies, commissies of andere beloningen uit die gerelateerd zijn aan individuele prestaties of gerealiseerde (verkoop-) resultaten. Op deze wijze draagt het beloningsbeleid van Schilder Zeker Plan bij aan een zorgvuldige behandeling van cliënten die niet wordt doorkruist door financiële motieven van haar medewerkers.
Een uit te betalen bonus van maximaal een maandsalaris behoort binnen Schilder Zeker Plan tot de mogelijkheden als de resultaten over een boekjaar voor geheel Schilder Zeker Plan hiertoe aanleiding geven. Deze jaarbonus zal in totaliteit in de regel de € 1.000,- niet overstijgen.

Voor meer informatie over de Wet financiële dienstverlening zie: www.afm.nl

Contact

Benieuwd wat Schilder Zeker Plan voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085 - 48 90 488 of vul het contactformulier in. Contact

Onze verzekeringen